Selasa, 23 Desember 2008

Latar Belakang Aplikasi :

Dalam rangka mewujudkan salah satu misi pembangunan yang mencapai target dan sasaran, maka diperlukan suatu pengendalian,pengawasan dan evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana serta dapat dipantau dengan baik.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar